ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.5

Täiendused

  1. Heartland’i PAX maksete jaoks lisati müügitšekile väli “Sisestusmeetod” ning tehingu tüüp.

  2. Tootelisti on optimeeritud: maatrikstoote summeeritud koguse arvutamine oli aeglane.

  3. Actual Reports väljatrükkide (müügidokumendid, ostudokumendid, lao dokumendid/aktid) optimeerimine: konfiguratsiooni parameeter "create_ar_printouts_without_matrix_table" = 1 võib olla installitud, et vältida “read grupeeritud maatriksi peatoote järgi” blokki andmekogumist, mida Erply saadab Actual Reportsi.
    Mõnikord siiski kasutatakse maatriksi variatsioone partiiarvestuse jälgimiseks (ning maatrikstootel võib olla kümneid tuhandeid variatsioone). Antud parameetri aktiveerimine välistab mittevajaliku info väljatrüki pealt ning väljatrükk genereeritakse selle arvelt kiiremini. 

Parandused

  1. Parandused: Laekumise kustutamisel ei kustuta Erply enam automaatselt laekumisega seotud pangaülekande infot, juhul kui selle pangaülekandega on seotud teisigi laekumisi.

  2. Parandused: Inventuuriaktil, kus koguseks oli loetud 0, ei kuvatud erinevust loetud koguse ja Erply koguse vahel.

Similar posts that might interest you

Lugege, kuidas jaemüüjad Erplyt kasutavad

Halda tootekataloogi, täida tellimusi ja kontrolli müüki Erplyga

Erply PIM