Volitatud töötlejad

Oma teenuste pakkumiseks võib ERPLY Grupp kaasata ja kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kes seeläbi omavad ligipääsu Kliendi Andmetele. See leht annab ülevaate meie volitatud töötlejatest, kus nad asuvad ja millist rolli nad töötlemisel täidavad. Terminid, mida on sellel lehel kasutatud, kuid ei ole siin määratletud, omavad sama tähendust Kasutajatingimustes või Kliendi ja ERPLY vahelises kasutuslepingus (“Leping”) selgitatuga.

Kolmandad osapooled

ERPLY kasutab kolmandaid osapooli, et pakkuda teenuse infrastruktuuri, ning kliendituge ja teavitusi meie klientidele. Enne kolmanda osapoole kaasamist hindab ERPLY tema privaatsuse, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse meetmeid ja sõlmib lepingu, mis tagab vajaliku andmekaitse taseme meie klientidele.

Infrastruktuuri volitatud töötlejad

ERPLY võib kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, et majutada Kliendi Andmeid või pakkuda muud infrastruktuuri, mis aitab meil teenust pakkuda:

NimiVolitatud tegevusRiik
Amazon Web ServicesPilveteenuse pakkujaUnited States
HetznerPilveteenuse pakkujaUnited States
Teised volitatud töötlejad

ERPLY võib kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, et pakkuda teisi Teenuse funktsioone:

NimiVolitatud tegevus Riik
GoogleE-maili, Majutuse ja Analüüsi teenusepakkujaAmeerika Ühendriigid
MailchimpE-maili teenusepakkujaAmeerika Ühendriigid
SlackKlienditoe ja Müügi kommunikeerimise teenusepakkujaAmeerika Ühendriigid
ChatlioMüügi kommunikeerimise teenusepakkujaAmeerika Ühendriigid
JIRAKlienditoe teenusepakkujaAustraalia
AnyDeskKlienditoe teenusepakkujaSaksamaa
RecurlyArveldamise teenusepakkujaAmeerika Ühendriigid

Uuendused

Vastavalt ERPLY kasvamisele võivad isikuandmete töötlemisele kaasatud volitatud töötlejad muutuda. Kaasates mõnda uut volitatud töötlejat, teavitame sellest ka konto omanikku vastavalt andmetöötluse lepingus sätestatud tingimustel, kui ka siin. Soovitame külastada seda lehte tihedalt, et olla kursis jooksvate uuendustega.

Lugege, kuidas jaemüüjad Erplyt kasutavad

Halda tootekataloogi, täida tellimusi ja kontrolli müüki Erplyga

Erply PIM